ضیا Zya
ضیا
نام های دیگر
سن
سال

Zya Statusبرای تکمیل آرشیو ضیا ما را همراهی کنید.

آلبوم های ضیا

بیوگرافی ضیا [ویرایش]

ضیا در سال 1322 به دنیا امد.