لک امیر Lak Amir
لک امیر
نام های دیگر
سن
سال

Lak Amir Statusبرای تکمیل آرشیو لک امیر ما را همراهی کنید.

بیوگرافی لک امیر [ویرایش]

 

متولد استان لکستان است و شعرای حماسی و تاریخی بخصوص در مورد هخامنش و قبلش گفته متولد استان لکستان است و شعرای حماسی و تاریخی بخصوص در مورد هخامنش و قبلش گفته

بیشتر...