ارسلان Arsalan
ارسلان
نام های دیگر
سن
سال

Arsalan Statusبرای تکمیل آرشیو ارسلان ما را همراهی کنید.

بیوگرافی ارسلان [ویرایش]

ارسلان جعفری متولد ۸/۱/۱۳۶۴ متاهل و عاشق همسرش از سال ۱۳۸۹ به صورت جدی و حرفه ای کار موزیک را شروع کرده و تصمیم دارد روز به روز با انرژی بیشتر ادامه بدهد.

 

پدر و مادر و همسر و برادر هایش بهترین حمایت کننده هایش بودند و هستند از همسرش خیلی ممنون است که با وجود سختی های زیاد در این رشته کنار اومده و از او همیشه حمایت کرده.

ارسلان در نوشته های خود نوشته است که اگر همسرش نباشد یک بیت ترانه هم نمیتواند بخواند

بیشتر...