علی داودی Ali Davoodi
علی داودی
نام های دیگر
سن
سال

Ali Davoodi Statusبرای تکمیل آرشیو علی داودی ما را همراهی کنید.

بیوگرافی علی داودی [ویرایش]

وی در سال1375متولد شد وبه موسیقی علاقه خواصی داشت وکارخود راباگیتار آغاز کرد.ولی بامخالفت پدرش این حرفه راکنار گذاشت دلایلی دیگر هم وجود داشت ازجمله حمایت نکردن و... ولی مهم ترین مخالفت پدرش بود

بیشتر...